Regulamentul rundei de finanțare “Connecting for Good” - ediția 2019

Runda de finanțare ”Connecting for Good”, ediția 2019.

I. Definiții

Fundația Vodafone România - În cele ce urmează ”FVR”. Finanțatorul rundei Connecting for Good

Asociația Code for Romania - Partenerul Fundației Vodafone România în programul Civic Labs și parte a programului Connecting for Good

Connecting for Good (C4G) - Program strategic al FVR al cărui scop este dezvoltarea și/ sau finanțarea de proiecte care folosesc tehnologia pentru a îmbunătăți viața oamenilor, în domeniile de implicare ale fundației

Runda de finanțare C4G - Apel de proiecte pentru a fi finanțate în cadrul programului C4G

Civic Labs - Proiect derulat de Asociația Code for Romania cu finanțarea FVR, pentru identificarea de soluții de tehnologie civică, pentru care se vor identifica parteneri de implementare prin runda de finanțare C4G

Aplicant - Organizație neguvernamentală care înscrie un proiect în cadrul  rundei de finanțare Connecting for Good

Proiect - Proiect implementat de aplicant și finanțat de FVR


II. Despre Fundația Vodafone Romania

Fundația Vodafone Romania este o organizație neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei, înființată în 1998. În cei peste 20 ani de activitate, Fundația Vodafone România a finanțat 1.132 de programe derulate de 730 de ONG-uri din întreaga țară, în domeniile sănătății, educației, serviciilor sociale. Proiectele au avut aproape 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundația Vodafone Romania a investit 30 milioane de euro în proiecte desfășurate de organizațiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundației sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone


III. Despre Asociația Code for Romania

Code for Romania este o organizație non-guvernamentală fondată în România în anul 2016, care urmărește folosirea imensului potențial transformativ al tehnologiei pentru binele public.  De trei ani, echipa Code for Romania, acum formată din peste 800 de voluntari a dedicat peste 60000 de ore de dezvoltare, echivalentul a peste două milioane jumătate de euro în muncă plătită, pentru soluționarea unor probleme civice reale, prin construirea de punți între comunitatea tech și stakeholderi din ONGuri, instituții publice și mediul academic. În total, Code or Romania a livrat până în prezent nouă aplicații software cu impact social, care ajută comunitățile să crească și simplifică interacțiunea dintre cetățean și instituții. Prin cele două programe pe care organizația le are în derulare, Civic Labs și Tech for Social Good, Code for Romania concepe și dezvoltă soluții tehnice pentru probleme sociale. Detalii despre activitatea organizației pot fi consultate pe www.code4.ro, www.civiclabs.ro sau www.facebook.com/code4romania. IV. Descrierea programului

Sub umbrela programului Connecting for Good (C4G), Fundația Vodafone România finanțează proiecte care folosesc tehnologia pentru a rezolva probleme sociale presante, pentru a îmbunătăți viața oamenilor și a genera schimbarea în societate. Prin acest program, lansat în 2012, s-au derulat până în acest moment un numar de 55 de proiecte, cu o valoare cumulată de 4 milioane de euro și care se adresează unui număr de peste 470.000 de beneficiari; mai multe detalii pe https://fundatia-vodafone.ro/connecting-for-good/

Selecția proiectelor din cadrul programului Connecting for Good se realizează prin runde de finanțare anuale. 

În cadrul ediției 2019 a rundei de finanțare Connecting for Good, Fundația Vodafone România va finanța organizații neguvernamentale care vor demonstra capacitatea lor de implementare și dezvoltare a unor soluții de tehnologie civică, identificate în cadrul programului Civic Labs, în domeniile Sănătății (Sănătatea mamei și copilului) și Educației (Resurse umane în educație).


V. Structura rundei de finanțare

În perioada 1 februarie - 20 mai 2019, Asociația Code for Romania alături de Fundația Vodafone România a derulat o cercetare amplă pentru a identifica cele mai presante probleme în domeniile sănătății (Sănătatea mamei și copilului) și Educației (Resurse umane în educație) și pentru a construi prototipurile unor potențiale soluții digitale pentru rezolvarea acestora. 

Etapa de cercetare a constat în interviuri exploratorii, analiză de date, analiză de proiecte derulate în anii anteriori, evaluare de aplicații similare dezvoltate în întreaga lume și focus-grupuri cu stakeholderi relevanți din domeniile vizate. Pe baza descoperirilor din aceasta etapă, echipa de user experience design a creat prototipuri pentru aplicații web și/sau mobile, soluții digitale care răspund problemelor identificate. 

Fundația Vodafone Romania a selectat împreună cu Asociația Code for Romania, pe baza rezultatelor cercetării, o suită de soluții și prototipuri tehnologice aferente acestora care constituie obiectul rundei de finanțare curente, Connecting for Good. 

Organizațiile sunt invitate să se înscrie în competiție între 26 august – 19 septembrie 2019, aplicând pentru implementarea proiectelor din cadrul acestei runde prin intermediul formularului de aplicare dedicat, din pagina fiecărui prototip, disponibile pe site-ul www.civiclabs.ro. Organizațiile au la dispoziție, alături de prototipul aplicației pentru implementarea căreia aplică, o suită de documente suport precum: documentația aplicației, rezultatelele cercetării derulate și alte surse suplimentare de informare. 

Asociația Code for Romania organizează în perioada înscrierilor și un webinar dedicat celor interesați prin care să ofere sprijin și consultanță în utilizarea platformei pentru aplicare pe data de 29 august 2019. Înscrierile la webinar vor fi disponibile pe website-ul Civic Labs (www.civiclabs.ro). Webinarul va fi disponibil online și va putea fi urmărit oricând pe pagina cu informații suplimentare despre utilizarea platformei. Fundația Vodafone România, alături de Code for Romania vor evalua propunerile transmise de organizațiile care se înscriu în competiție după criteriile descrise în cadrul acestui Regulament, în cadrul secțiunii Criterii de jurizare.


VI. Domeniile finanțate

Domeniile finanțate prin programul Connecting for Good în runda curentă de finanțare sunt Sănătatea mamei și a copilului și Pregătirea resurselor umane în educație


VII. Formularul de aplicație 

Organizațiile sunt invitate să se înscrie în competiție între 26 august – 19 septembrie 2019, aplicând pentru implementarea proiectelor din cadrul acestei runde prin intermediul formularului de aplicare dedicat, din pagina fiecărui prototip, disponibil pe site-ul www.civiclabs.ro. Organizațiile au la dispoziție, alături de prototipul aplicației pentru implementarea căreia aplică, o suită de documente suport precum: documentația aplicației, rezultatelele cercetarii derulate și alte surse suplimentare de informare. 

Termenul limită pentru completarea online a aplicațiilor este 19 septembrie 2019, ora 16.00.

VIII. Valoarea rundei de finantare 

Suma alocată de FVR pentru aceasta rundă de finanțare este 2.000.000 lei, aceasta reprezentând valoarea finanțărilor oferite ONG-urilor aplicante, cât și costurile pentru consultanță tehnică pe care Code for Romania o va oferi ONG-urilor selectate în implementarea proiectelor. O organizație poate aplica pentru o finanțare în limita a 240.000 lei. În funcție de tipul activităților propuse de fiecare Aplicant, FVR își rezervă dreptul de a finanța doar o parte din suma solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea sprijinului acordat.

IX. Calendarul rundei de finanțare

 • 26 august 2019: lansarea rundei de finanțare 
 • 26 august – 19 septembrie 2019: înscrierea online a proiectelor; termenul limită pentru completarea online a aplicațiilor este 19 septembrie 2019, ora 16.00
 • 19 septembrie – 8 noiembrie 2019: jurizarea proiectelor înscrise, solicitarea de informații suplimentare de la aplicanții selectați, vizita reprezentanților FVR și Code for Romania la sediul organizațiilor selectate în urma jurizării
 • 8 noiembrie 2019: anunțarea câștigătorilor pe platforma www.civiclabs.ro și pe site-ul https://finantare.fundatia-vodafone.ro/
 • 8 noiembrie – 15 noiembrie 2019: semnarea contractelor de sponsorizare cu organizațiile căștigătoare 
 • 15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2020: implementarea proiectelor câștigătoare (perioada maximă admisă)

Fundația Vodafone România poate decide oricând modificarea calendarului rundei de finanțare, precum și încetarea sau suspendarea acesteia, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe site-ul https://finantare.fundatia-vodafone.ro/ și www.civiclabs.ro.


X. Criterii de eligibilitate

Proiectele sunt eligibile pentru finanțare dacă:

 • sunt propuse de o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), înregistrată legal în România, înființată cf. Ordonanței 26/2000 și acreditată pentru
 • organizația are serviciile acreditate  (acolo unde acreditarea este necesară)
 • organizația a depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal
 • organizația are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității sale (ex. site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
 • sunt în concordanță cu misiunea Fundației Vodafone România și cu domeniile finanțate prin această rundă de finanțare: dezvoltarea resurselor umane în educație, sănătatea mamei și a copilului.
 • respectă condițiile menționate în acest Regulament

Nu sunt eligibile pentru finanțare proiecte care:

 • sunt propuse de organizații care au ca scop declarat susținerea și promovarea de evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate publică activismul acestora în aceste domenii
 • reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notorietate publică susțin scopuri politice
 • sunt propuse de organizații care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au activitatea suspendată, nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale, au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare
 • reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notorietate publică: (i) sunt sau au fost în ultimii 2 ani subiectul unor investigații sau cercetări pentru fapte care pot fi calificate ca infracțiuni privind conduită profesională, fraudă, corupție sau orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice sau private sau (ii) au fost condamnați și/ sau au executat pedepse penale pentru infracțiuni din categoria celor menționate la punctul (i) în ultimii 5 ani;
 • în definirea resurselor necesare implementării sau prin rezultatele urmărite dau naștere unor conflicte de interese în sensul în care reprezentanții organizației au un interes financiar personal direct sau indirect prin implementarea proiectului
 • reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ale acestora sau alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publica desfașoară acțiuni de propagandă religioasă sau politică
 • au ca beneficiar un singur individ
 • sunt depuse de organizații înființate în anul 2019


XI. Durata proiectelor

Implementarea proiectelor va începe cel mai târziu la data de 01 noiembrie 2019 și va dura maximum 12 luni


XII. Criterii de jurizare 

a. Conflictul de interese

FVR se angajează să ia toate măsurile pentru a evita conflictele de interese cu privire la membrii juriului care vor evalua propunerile primite în cadrul rundei de finanțare. 

In acest sens, reprezintă conflict de interese: 

Situația în care o organizație a fost înființată, are în board sau în echipa de conducere un membru al juriului, înscrie un proiect la una din secțiunile jurizate direct de membrul respectiv.

Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau care a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel, chiar și ca voluntar, are obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte.b. Evaluarea aplicațiilor se va realiza în funcție de următoarele criterii: 

 • Relevanță

În ce măsură propunerea este relevantă pentru domeniul vizat al rundei de finanțare și este corelată cu misiunea Aplicantului și a Fundației Vodafone România?

În ce măsură propunerea este adaptată nevoilor și specificului viitorilor beneficiari? 

Cât de multă experiență are aplicantul (ca organizație, dar și membrii echipei de proiect propusă) în lucrul cu beneficiarii propuși?

Cât de multă experiență are aplicantul (ca organizație, dar și membrii echipei de proiect propuse) în utilizarea și/sau administrarea de soluții digitale?

 • Eficiență

În ce măsură bugetul Aplicantului este corect și coerent (ex. are o alocare echilibrată de fonduri pe toate liniile de activitate, evaluările de costuri sunt conforme cu realitatea etc)?

Există o legătură logică între nevoile identificate, obiective, lista de activități și planificarea lor în timp, resursele alocate?

În ce măsură Aplicantul a identificat corect resursele proprii cu care poate contribui la atingerea obiectivelor soluției?

În ce măsură aplicantul dă dovadă de înțelegere a complexității dezvoltării, administrării și comunicării unei soluții digitale?

 • Impact

Cât de relevanți sunt indicatorii de măsurare a impactului propuși de către Aplicant?

Cât de strategică și de scalabilă este abordarea aplicantului în dezvoltarea soluției?

Cât de bine contribuie strategia de comunicare propusă la atingerea obiectivelor proiectului?

Ce acoperire geografică are proiectul?

 • Sustenabilitate

Cât de dezvoltată este capacitatea organizaționala și financiară a Aplicantului?

În ce măsură Aplicantul ia în calcul aspectele financiare necesare pentru a continua proiectul și după ce se încheie finanțarea din partea Fundației Vodafone România?

A identificat Aplicantul alte posibile surse de finanțare pentru proiect?

 • Replicare

În ce măsură propunerea se adresează unei populații mari de beneficiari?

Ideea și proiectul pot fi aplicate și altor categorii de beneficiari?


XIII. Condiții de finanțare

Valoarea maximă a finanțării pe care o poate solicita un Aplicant este de 240.000 lei. Aceasta reprezintă bugetul necesar pentru dezvoltarea soluției tehnice (conform ghidului tehnic pus la dispoziție de Code for Romania), precum și pentru derularea activităților propuse în proiect de Aplicant. 

Pot aplica atât organizații care au în derulare proiecte finanțate de Fundația Vodafone România, cât și organizații care nu sunt finanțate în prezent de Fundația Vodafone România. 

Contribuția aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al proiectului și poate fi contribuție financiară sau în resurse (ex: timpul angajaților, voluntari, utilități, echipamente etc).

Fundația Vodafone România va susține costuri de promovare în proporție de maximum 10% din bugetul total al proiectului. Daca organizația depășește procentajul de 10% pentru costurile de promovare, atunci va susține costurile respective din resurse proprii.

Fundația Vodafone Romania nu va susține:

 • costuri de personal indirecte, adică pentru persoane care nu lucrează direct în proiect
 • costuri de construcție sau achiziție de echipamente care nu au legătură directă cu proiectul
 • costuri de chirie pentru sediul organizației
 • costuri pentru burse, studii academice sau cercetări
 • costuri pentru evenimente care nu au legătură cu proiectul
 • cheltuieli retroactive pentru activități  încheiate sau în curs de desfășurare


În cadrul procesului de selecție, Fundația Vodafone România va solicita, ulterior completării formularului de aplicație:

 • Copie statut, acte adiționale, act constitutiv
 • Copie hotărâre judecătorească înființare și modificările ulterioare 
 • Copie certificat de înregistrare fiscală
 • Copie după ultimul bilanț contabil 
 • Adresa de confirmare de la bancă a contului declarat de către organizație
 • Copie după alte acreditări, autorizații și licențieri specifice ( dacă este cazul)
 • CV-ul membrilor echipei implicate în proiect
 • Acorduri de parteneriat semnate (dacă este cazul)
 • Scrisoare de recomandare din partea unui finanțator din 2018/2019
 • Alte documente relevante care să ateste expertiza și competențele partenerului în domeniu (de exemplu  scrisoare de recomandare de la un alt finanțator, autoritate, partener, beneficiar).

În cazul în care documentele trimise sunt în contradicție cu informațiile prezentate în formularul de aplicație, proiectul va fi automat respins.

Organizațiile selectate vor prezenta rapoarte în forma solicitată de Fundația Vodafone România și respectând condițiile precizate în contractul de finanțare. Fundația Vodafone România va solicita organizațiilor finanțate documente justificatoare (copii dupa chitanțe și facturi) pentru cheltuielile realizate în cadrul proiectului. Reprezentanții Fundației Vodafone România vor monitoriza și evalua la fața locului proiectele finanțate.

Reprezentanții Asociației Code for Romania vor monitoriza implementarea tehnică a proiectelor finantțate pentru a asigura respectarea documentației tehnice și a obiectivelor proiectelor.

În cazul în care Aplicantul primește fonduri pentru proiectul aprobat spre finanțare și din alte surse, acesta va prezenta FVR un document oficial, în care va preciza care sunt aceste surse de finanțare a proiectului.

Proiectul va fi demarat începând cu luna noiembrie 2019, iar perioada de implementare a proiectului este de maximum 12 luni.

Dupa caz, se pot solicita aplicantului documente suplimentare sau modificari în proiect, în vederea semnării contractului de finanțare.

Organizațiile selectate pentru finanțare nu vor putea contracta serviciile Asociației Code for Romania sau ale oricărei firme deținute de un membru al acesteia pentru implementarea oricărei părți din proiect.

O organizație poate aplica cu maximum un proiect la această rundă de finanțare; în cazul organizațiilor care au filiale se aplică aceeași regulă per organizație și nu per filială.


XV. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fundația Vodafone România este o persoană juridică, având sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, CIF 18912220, personalitate juridică cf. Dosar 20735/ 299/ 2006 înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1.

Ca parte a procesului de finanțare, FVR împreună cu Asociația Code for Romania prelucrează următoarele date cu caracter personal:F

 • Date de identificare: cum ar fi numele, prenumele reprezentantului Aplicantului;
 • Date de contact, cum ar fi telefonul și e-mailul reprezentantului Aplicantului;
 • Date referitoare la competențele și aptitudinile persoanelor implicate în implementarea proiectului:, cum ar fi date din CV, funcții, tipul de relație pe care o au cu Aplicantul;

FVR prelucrează datele cu caracter personal pentru scopul evaluării aplicațiilor înscrise pe platforma www.civiclabs.ro și contactării reprezentanților ONG-urilor câștigătoare, conform prezentului regulament. Platforma www.civiclabs.ro este gestionată și administrată de Asociatia Code for Romania, persoana juridica, avand sediul in Municipiul Bucuresti, Piata Alba Iulia numarul 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, inregistrata in registrul special, partea A, sectiunea I 67/06.07.2016. De asemenea, procesul de evaluare a proiectelor Aplicanților presupune constituirea unei comisii de jurizare, mai multe detalii aici.

Temeiul prelucrărilor de date este reprezentat de interesele legitime ale FVR de (i) a efectua verificările necesare cu privire la eligibilitatea persoanelor implicate în proiectele Aplicantului și (ii) de a organiza și coordona activitatea de finanțare a proiectelor câstigătoare.

Aplicantul se va asigura că datele cu caracter personal ale persoanelor vizate încărcate în platforma www.civiclabs.ro sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr 2016/679 (GDPR) și a ale legislației naționale aplicabile.

FVR poate comunica datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • Consultanți externi (Ex., membri ai juriului, auditori, avocați etc.);
 • Autorități și instituții publice, în cadrul competentelor legale ale acestora.

FVR nu transferă datele aplicantului în străinătate.

FVR prelucrează datele cu caracter personal pe durata desfășurării etapei de selecție a aplicațiilor înscrise în platformă, plus o perioadă rezonabilă, conform împrejurărilor.

FVR va putea arhiva datele cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii refuzului de finanțare a proiectului Aplicantului, pentru a se putea apăra în cazul unor eventuale proceduri inițiate împotriva FVR, sau, după caz, pentru a putea demara eventuale investigatii sau alte proceduri relevante. În acest caz, FVR nu va prelucra respectivele date pentru alt scop.

Ulterior expirării perioadei de arhivare conform celor de mai sus, datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, transformate în date anonime. 

Utilizatorii platformei www.civiclabs.ro, și celelalte persoane vizate ale căror date sunt încărcate de Aplicant în platformă au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de ștergere a datelor, atunci când:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care FVR le-a colectat și prelucrat; 
 • consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a fost retras și FVR nu mai poate prelucra aceste date pe baza altor temeiuri legale;
 • datelor cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii.
 • Dreptul la opoziție (din motive legate de situația particulară a persoanei vizate) în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care FVR le prelucrează în baza interesului legitim;
 • Dreptul de restricționare a folosirii datelor cu caracter personal pe durata soluționării plângerilor, precum și restricționarea prelucrării în alte circumstanțe specifice;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricaror drepturi garantate de lege.

XV. Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor personale este o preocupare majoră a Code for Romania și Fundația Vodafone România, de aceea, toate Datele personale colectate în cursul vizitelor pe www.civiclabs.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Code for Romania folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

Toate datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeană, ce cad sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene.

Code for Romania se angajează să nu dezvăluie Datele personale cu privire la vizitele pe www.civiclabs.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în Politica de confidențialitate a website-ului.

Dacă se descoperă un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, se va notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Aplicantului, acesta va fi, de asemenea, notificat.

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor  legate de prelucrarea Datelor personale de către asociația Code for Romania, pe website-ul www.civiclabs.ro, puteți contacta asociația la adresa: Piata Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, mun. Bucuresti, Romania, E-mail: contact@code4.ro.

XVI. Alte drepturi și obligațiiu

Toate drepturile de proprietate asupra informației din materialele care fac parte din pachetul de aplicație sunt ale organizației aplicante. Fundația Vodafone România va folosi informația oferită prin această aplicație doar în cazul finanțării proiectului și pe baza condițiilor menționate în contractul de finanțtare.

Prin completarea formularului de aplicație, organizația acceptă decizia echipei de evaluare a Fundației Vodafone România și asociației Code for Romania ca fiind finală și irevocabilă. Echipa de selecție a proiectelor își rezervă dreptul de a selecta ca parteneri ai programului de finanțare, toate, unele sau nici una din organizațiile aplicante, pe baza compatibilității dintre proiectele propuse și scopul declarat al acestei runde de finanțare.

Fundația Vodafone România își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat câștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui regulament.

Fundația Vodafone România are dreptul de a aduce îmbunătățiri sau modificări asupra unui proiect declarat câștigător și care urmează a primi finanțare. Beneficiarul finanțării are obligația să respecte întocmai planul proiectului și bugetul aprobat de Fundația Vodafone România sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării prealabile a Fundației Vodafone România.

Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Vodafone România vor menționa numele Fundației Vodafone România și al programului Connecting for Good, ca finanțator, precum și numele Code for Romania și Civic Labs, în designul soluțiilor tehnice dezvoltate, pe toată perioada derulării proiectului.

Organizația care va primi finanțare are obligația să folosească această finanțare exclusiv în scopul implementării proiectului cu care a aplicat și pentru care a obținut finanțarea Fundației Vodafone România. În caz contrar, va fi obligată să restituie integral suma acordată de Fundația Vodafone România.

Fundația Vodafone România își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfășurării proiectului, investigații sau controale cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor finanțate.

Organizația care va primi finanțare este de acord ca reprezentanții săi să participe la evenimente, cu scop de promovare a proiectului finanțat sau a activității Fundației Vodafone România (inclusiv interviuri televizate, radio sau în presa scrisă), organizate de Fundația Vodafone România.

Produsele tehnice, parte a proiectelor finanțate, vor fi dezvoltate în regim open source sub licența MPL2.0. Organizația care va primi finanțarea are obligația să se asigure că tot codul este disponibil sub licența menționată într-un repository public în platforma GitHub, iar acesta este documentat exhaustiv. 

Organizația care va primi finanțarea va avea acces la asistență tehnică din partea Asociației Code for Romania în limita a 50 de ore pe durata implementării proiectului.