Violență domestică

84% dintre români consideră violența împotriva femeii ca un fenomen cu foarte răspândit în România. Dacă luăm în calcul toate tipurile de violență domestică putem să ne dăm seama că o majoritate copleșitoare a românilor sunt conștienți de prevalența fenomenului. Cu toate acestea, există foarte puține date oficiale utilizabile cu privire la numerele concrete ale cazurilor de violență domestică, ca urmare a numărului ridicat de incidente neraportate, a lipsei unei colectări coerente a datelor și a fricii sau incapacității victimei de a conștientiza situația. Colectarea de date de către autoritățile competente (poliție, instanțe, asistență socială, instituții medicale etc) nu este unitară și prezintă semnalmentele unor metodologii și mecanici de colectare defectuoase.

Dacă observăm cercetările cantitative, vom constata că în ultimii 20 de ani au fost conduse mai multe studii relevante. Cu toate acestea, ca urmare a focusului puternic asupra violenței în cuplu și a violenței împotriva femeilor, acestea nu oferă o imagine asupra întregului ansamblu pe care îl constituie violența domestică. Ceea ce putem, însă, deduce din concluziile acestor studii este că cel puțin o treime din populație a suferit cel puțin o formă de violență în cuplu în actuala sau precedenta relație și că violența de gen și violența de cuplu din România se afla aproapele de media europeană și globală. 

Rezultatele cercetării

Blocaje în combaterea violenței domestice

Violența domestică este una dintre acele arii în care definirea problemei devine clară din titlu. Așteptarea ar fi ca și soluțiile să fie relativ simple și directe când vine vorba atât de agresori cât și legat de victime. În următoarea parte facem o prezentare comprehensivă și exhaustivă a acestei problematici care deși la prima vedere este una simplă devine din ce în ce mai complexă pe măsură ce cresc numărul de actori sau de instituții implicate.

Stakeholders - Violență domestică

Domeniul combaterii fenomenului violenței domestice în România este divizat, în linii mari, între actorii instituționali și organizațiile nonguvernamentale. Primii dintre aceștia beneficiază de bugete considerabile și au și un rol de reglementare, precum și capacitatea de a impune litera legii, în timp ce ONG-urile, deși capabile să planifice soluții pentru problemele identificate în sector, nu au finanțarea și capacitatea necesare pentru a le implementa.

O a treia categorie de actori, care în mod frecvent construiește punțile dintre primele două sunt organizațiile internaționale active în domeniu, care au un rol de cercetare și consultare în legiferare. Există de asemenea și companiile cu strategii de CSR care includ combaterea violenței domestice, organizații religioase și politicieni cu agende dedicate. Nu în ultimul rând, există și finanțatori și administratori de granturi pe care se bazează majoritatea ONG-urilor din domeniu să își desfășoare activitatea.

Bibliografie - Violența domestică

Pentru înțelegerea unei probleme în profunzime unul din primii pași este consultarea literaturii de specialitate. Bibliografia conține lista surselor folosite în construirea hărții actorilor implicați, completarea ipotezelor de lucru, înțelegerea nuanțată a problemelor identificate, dar și a posibilelor soluții disponibile. Deschide acest material pentru a vedea de unde ne-am documentat.

Legislație privind combaterea violenței domestice

Majoritatea eforturilor legislative recente din România în domeniul combaterii violenței domestice sunt legate în mod direct de obligațiile internaționale ale României. Din acest motiv este importantă o viziune de ansamblu.

Proiecte și programe de succes în combaterea violenței domestice

Proiectele și Programele derulate în România pentru combaterea violenței domestice sunt caracterizate de cele mai multe ori printr-o stare constantă de incertitudine. Lipsa fondurilor, succesul unor organizații în funcție de nivelul de efort și implicare al membrilor, lipsa proceselor de cercetare și lipsa unei “memorii instituționale” în sectorul ONG duce adesea la ignorarea unor modele de succes sau la copierea unor modele perdante din punct de vedere al rezultatelor, dar de succes în atragerea de fonduri. 

Din cauza lipsei de fonduri și a incertitudinii reînnoirii liniilor de finanțare organizațiile adesea nu planifică proiecte într-un mod integrat, nici nu etapizează creșterea unui proiect într-un mod organic. Majoritatea proiectelor nu sunt gândite scalabil, însă acest lucru nici nu este o condiție fundamentală de cele mai multe ori. Cele mai multe proiecte implementate pe sectorul de violență domestică sunt proiecte de conștientizare și popularizare a cauzei, costurile și duratele scăzute de implementare făcând acest gen de proiecte favorite la finanțare. O mare problemă a sectorului ONG în general și a sectorului violenței domestice sau a violenței împotriva femeilor în particular, o reprezintă lipsa liniilor de finanțare ce permit angajarea de personal, sectorul combaterii violenței domestice fiind în special dependent de categorii diverse de specialiști.

Soluții identificate

Rămâi cu noi

În fiecare an ne întâlnim cu sute de oameni, cu experți, specialiști, instituții, jurnaliști, cercetători, ONG-uri și cetățeni. Aflăm de la ei munți de informații utile și interesante care ne ajută să identificăm cele mai presante probleme ale domeniului, dar - cel mai important soluțiile pentru ele. Vrem să deschidem toate aceste cunoștințe pentru publicul larg, așa că ne bucurăm dacă te abonezi ca să te ținem la curent cu rezultatele cercetării și cu soluțiile identificate.

Trimite