Educație

Dreptul la educație permite fiecărui individ dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. O buna educație cere ca educatorul sa inspire elevului stima și respect, îndrumarea învățătorilor și profesorilor fiind de asemenea o parte importanta a acestui proces. Civic Labs își propune sa vină în întâmpinarea problemelor din sistemului educational, identificând lacunele sistemice și problemelor de care se lovesc cadrele didactice în procesul de formare prin găsirea de soluții tehnologice sustenabile și de durată.