Stakeholders - Violență domestică

Domeniul combaterii fenomenului violenței domestice în România este divizat, în linii mari, între actorii instituționali și organizațiile nonguvernamentale. Primii dintre aceștia beneficiază de bugete considerabile și au și un rol de reglementare, precum și capacitatea de a impune litera legii, în timp ce ONG-urile, deși capabile să planifice soluții pentru problemele identificate în sector, nu au finanțarea și capacitatea necesare pentru a le implementa.

O a treia categorie de actori, care în mod frecvent construiește punțile dintre primele două sunt organizațiile internaționale active în domeniu, care au un rol de cercetare și consultare în legiferare. Există de asemenea și companiile cu strategii de CSR care includ combaterea violenței domestice, organizații religioase și politicieni cu agende dedicate. Nu în ultimul rând, există și finanțatori și administratori de granturi pe care se bazează majoritatea ONG-urilor din domeniu să își desfășoare activitatea.

A. Autorități publice

În România violența domestică este considerată infracțiune conform articolului 199 din Codul Penal, dar fenomenul este adresat și prin mai multe acte normative extra penale. Având în vedere acest cadru juridic, există implicit o infrastructură legală de actori și autorități specializate pentru combaterea cazurilor de violență domestică precum și pentru intervenția punctuală în cazurile semnalate.

Instituțiile statului cu rol în cazurile de violență domestică se împart, în mare, în două categorii: servicii de intervenție directă, care acționează în momentul în care un caz de violență domestică e semnalat, de obicei în regim de urgență, și autorități cu rol de coordonare, reglementare și elaborare de strategii în vederea combaterii fenomenului la nivel național. E important de menționat și faptul că, din ianuarie 2019 mai multe județe au implementat conform legii noi echipe intersectoriale pentru adresarea problemei violenței domestice, ce reunesc reprezentanți ai statului cu ONG-uri locale.


Politia Si Jandarmeria

Poliția este, în majoritatea cazurilor, prima instituție sesizată în cazuri de violență domestică, atât în cazuri de intervenție în regim de urgență (semnalate de victimă sau alte persoane la numărul 112) cât și în cazuri de semnalare a unui caz direct la secție sau în cazul cererilor de asistență. Poliția poate asista în începerea demersurilor pentru emiterea unui ordin de protecție, poate declanșa urmărirea penală împotriva agresorului și, începând cu luna ianuarie 2019, pot dispune pe loc emiterea unui ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile însoțită de evacuarea agresorului și alte măsuri administrative, conform unui formular de evaluare a riscului.

Ordinul de protecție provizoriu se emite (cu acordul unui procuror) ca prim pas, urmând ca victima să se adreseze judecătoriei pentru emiterea unui ordin de protecție în regim de urgență. Organele specializate de criminalistică ale Poliției Române din secția de care aparține victima împreună cu procurorii Ministerului Public derulează orice formă de urmărire penală ce reiese alături de clauza civilă din incidentul de violență domestică.  Poliția Locală, dacă este în executarea atribuțiilor de ordine publică, nu poate să intervină în cazuri de violență domestică și trebuie să sesizeze la rândul ei inspectoratele de poliție.

Ministere

Judecătoriile sunt instituțiile judiciare de bază care pot emite ordine de protecție în cazul violenței în familie. Ordinul de protecție provizoriu emis de poliție are o durată limitată și este doar un act administrativ, echivalentul unei amenzi, chiar dacă abaterea de la prevederile acestuia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an. Ordinul de protecție în regim de urgență se emite însă doar la judecătorie pe baza unei cereri-tip, ce poate fi luată de la secția de poliție sau descărcată online. Ordinul de protecție se judecă în termen de 72 de ore la judecătorie, constituie cauză civilă și, odată emis, are toate implicațiile unei hotărâri judecătorești. Ca principal actor judiciar, judecătoria poate dispune și o suită de măsuri adiacente precum evacuarea agresorului pe toată durata ordinului, consiliere obligatorie pentru agresor șamd.

Ministere

Ministerul Public are, prin procurori, alături de Poliția Română mai multe atribuții în cazurile de violență domestică. Violența domestică este o infracțiune conform Codului Penal și procurorii sunt obligați să deschidă anchetă dacă victima face plângere. Acordul unui procuror este necesar și pentru emiterea unui Ordin de Protecție Provizoriu.

Ministere

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) este principala instituție din România cu rol de reglementare și dezvoltare de politici publice din domeniul egalității de șanse și a combaterii violenței împotriva femeilor. ANES are un rol important atât în dezvoltarea de acte normative din aceste domenii, a armonizării legislației din România cu cea europeană și internațională cât și a avizării și  elaborării normelor metodologice pentru acte normative în domeniul violenței împotriva femeilor propuse de Guvern. Anes este principala instituție care monitorizează implementarea normelor legii 217/2003 și care acreditează furnizorii de servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice. ANES funcționează ca organ de specialitate sub Ministerul Muncii. ANES are și rolul de a stabili oportunitatea susținerii unui proiect de act normativ pe domeniul egalității de șanse pentru Guvernul României.

Sigla Inml Ro

Institutele de Medicină Legală (Regionale) și Serviciile de Medicină Legală Județene sunt instituții ale statului cu un rol foarte important în intervenția legală de după un incident de violență domestică. În situații de agresiune fizică, certificatul medico-legal obținut de la aceste servicii poate  funcționa atât ca probă justificatorie pentru obținerea Ordinului de Protecție cât și ca probă la dosar pentru eventualele clauze penale. Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” are un rol special în infrastructura de medicină legală, Directorul Institutului Național servind ca Președintele Consiliului Superior de Medicină Legală și Consiliul având sediul în cadrul instituției.


Dgaspc Logo

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sunt principalele instituții la nivel județean cu atribuții în asistență socială, strategie locală și intervenție în regim de urgență. În cazuri în care victimele violenței în familie sunt minori DGASPC are și atribuții de reprezentare, însoțind și reprezentând legal minorul separat de părinți în fața legii. În cazul persoanelor vârstnice DGASPC-urile dispun de servicii specializare de găzduire.

Dgaspc Logo

Direcțiile de Asistență Socială implementează la nivelul localităților servicii sociale ca formă de suport pentru familiile aflate în dificultate. Una dintre categoriile sociale care pot beneficia de asistență socială (locuri în centre specializate, de exemplu) sunt persoanele victime ale violenței. Asistentul social face adesea parte din echipa mobilă de intervenție la cazuri de violență în familie, la sesizarea poliției. Direcțiile de Asistență Socială au în multe cazuri atribuții în cazarea agresorilor evacuați via ordin de protecție.

Ministere

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) este principala instituție cu rol de dezvoltare de acte normative, armonizarea legislației europene și internaționale  și protejarea (la nivel general) a drepturilor copilului. ANPDCA funcționează ca organ de specialitate sub Ministerul Muncii. ANPDCA are și rolul de a stabili oportunitatea susținerii unui proiect de act normativ pe domeniul protecției copiilor pentru Guvernul României.

Cnps

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice este un organ consultativ al Statului român care emite opinii pe probleme legate de persoanele vârstnice, inclusiv pe probleme de violență împotriva și abuz al persoanelor vârstnice.

Parlamentul Romaniei Rs Jpg

Parlamentul României are în ambele camere comisii dedicate egalității de șanse între femei și bărbați. În același timp, parlamentul - ca principal organ legislativ -  poate fi sursa multor inițiative pe probleme de egalitate de șanse și violență domestică. Printre parlamentarii Români care au luat poziție pe și inițiat legi împotriva violenței domestice și violenței împotriva copiilor se remarcă Oana Bîzgan, Petre Florin Manole, Ana Birchall și Adriana Săftoiu.

B. Organizații internaționale și organisme europene

Violența domestică, violența împotriva femeilor și violența împotriva copiilor sunt trei domenii în care se intersectează sferele de influență ale unui număr mare de organizații internaționale și europene, unele dintre ele cu prezență dedicată în România.


Eige Logo

European Institute for Gender Equality (EIGE) este un institut european, parte din infrastructura UE cu atribuții în partea de strângere de date și elaborarea de politici pe egalitate de șanse și combaterea violenței împotriva femeilor. De la înființarea sa, EIGE a fost extrem de activ la nivel european, inclusiv în țara noastră.


Fra Logo

EU Fundamental Rights Agency (FRA) este principala agenție a Uniunii Europene cu atribuții în protejarea drepturilor fundamentale. FRA funcționează în principal ca think-tank european, organ de elaborare de politici și cercetare, ce a scris de-a lungul timpului rapoarte pe probleme de violență domestică și drepturile copilului. Tot la nivelul Uniunii Europene există astăzi un intergroup ( grupuri semi-formale  de discuții pe anumite subiecte de interes în Parlamentul European)  pe drepturile copilului, unul pe drepturile femeilor și unul pe îmbătrânire activă. Există de asemenea și un Coordonator al Comisiei pe drepturile copiilor.


Grevio Logo

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) este un grup de experți ai Consiliului Europei cu rol explicit de a monitoriza implementarea Convenției Consiliului Europei de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Unifem

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) este fondul de dezvoltare ONU destinat programelor pentru femei. Nu are momentan o prezență în România.

Unicef Logo

The United Nations Children`s Fund (UNICEF) este fondul de dezvoltare ONU destinat programelor pentru copii. UNICEF are o prezență semnificativă în România unde activează ca organizație non-guvernamentală îndeosebi pe partea de elaborare de politici și studii academice, precum și consultare la elaborarea de acte normative. Tot la nivel ONU există Raportorul special ONU al Secretarului General pe probleme de violență împotriva copiilor.

Salvati Copii

Salvați Copiii este o organizație internațională cu sucursală în România. Funcționează în regim independent, după un schimb inițial de bune practici. Salvați Copiii România derulează programe de consiliere individuală și de grup pentru copiii victime ale violenței, dar și programe de educație privind prevenția violenței la copii în școli, inspectorate și DGASPC. Finațarea este obținută la nivel național, fără susținere directă de la organziația centrală. Deși există programe cadru la nivel global în care organizația din România colaborează, Salvați Copiii activează uneori ca organizație expert pentru DGASPC în stabilirea nevoii minorului de consiliere.

Wave Network

Rețeaua Women Against Violence Europe (WAVE) este cea mai mare rețea de combatere a violenței împotriva femeilor la nivel european. Mai multe organizații din România sunt afiliate acestei rețele.

Terre Des Hommes Logo

Organizația Terre des Hommes este o organizație internațională dedicată protecției copiilor cu prezență în România.

World Vision

World Vision este o organizație internațională afiliată religios cu misiunea de a proteja drepturile copiilor și are o prezență semnificativă în România.

Sos Satele Copiilor

SOS - Satele Copiilor este o organizație internațională prezentă și în România cu rol în prevenirea abandonului familial și în întărirea familiilor.

Age Europe

Age Platform Europe (AGE-EUROPE) este o organizație la nivel european foarte activă în promovarea drepturilor și intereselor persoanelor vârstnice, inclusiv în combaterea abuzului persoanelor vârstnice. Federația Națională a Pensionarilor “Solidaritatea” și Federația C.A.R.P. “Omenia” sunt membrii AGE-Europe din România.


C. Organizații din societatea civilă

România se bucură de un număr mare de organizații ce se ocupă cu combaterea violenței în familie, a violenței împotriva femeilor și a violenței împotriva copiilor. Mediul este însă extrem de dependent de surse de finanțare inconstante și este predispus la fragmentare. Pe partea de violență împotriva copiilor, cea mai mare parte din atribuții sunt, conform legii, în apanajul statului, existând o serie de organizații internaționale mari care propun modificări de acte normative și bune practici, dar la nivel de violență domestică există puțină cooperare, atât internațional cât și la nivel național.

E important de menționat că o mare parte din organizațiile care se ocupă de violența împotriva femeilor și violență domestică sunt organizate la nivel național în Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF). Rețeaua VIF nu include însă o parte dintre actorii foarte importanți din domeniu, ori deoarece acești actori nu doresc să facă parte din rețea ori deoarece sunt excluși pe motive statutare. Un exemplu pertinent sunt organizațiile religioase cu adăposturi sau servicii care nu pot fi membre ale rețelei.

Un alt lucru important de menționat este separarea activităților din domeniul violenței domestice și al violenței împotriva copiilor în patru categorii. Există activități de lobby, activități de advocacy, activități de furnizare de servicii și de cercetare. Majoritatea organizațiilor din România se ocupă cu cel puțin două dintre aceste categorii de acțiuni, dar e important de menționat că foarte puține organizații acoperă tot spectrul de activități. De asemenea importantă este împărțirea serviciilor furnizate între servicii rezidențiale și ne-rezidențiale.


Vif Logo

Rețeaua pentru Prevenirea si Combaterea violenței împotriva demeilor (Rețeaua VIF) este principala rețea a organizațiilor cu rol în combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor. Deși nu are personalitate juridică, rețeaua funcționează pe baza unor principii predeterminate, printre care se regăsesc și “libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor maritale” dar și “combat discriminarea, rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de manifestare a urii”. Aceste criterii exclud majoritatea organizațiilor religioase chiar în situații unde există valori comune pe celelalte paliere. Conform Rețelei, există 10 furnizori de servicii între partenerii asociați. Mai există o serie de alte rețele informale în domeniul combaterii violenței domestice la nivel național, dar niciuna la fel de vizibile ca rețeaua VIF.

Pe parcursul acestui studiu inițial am discutat cu cinci parteneri din rețeaua VIF, Asociația ANAIS, Fundația SENSIBLU, Asociația Pas Alternativ (Brașov), Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii (Tg. Mureș) și Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA.

Anais Logo

Asociația ANAIS este o organizație multidisciplinară axată pe combaterea violenței domestice. Asociația e unul dintre cei mai vizibili actori la nivelul municipiului București fiind, până de curând, și singura organizație care oferea găzduire în regim de urgență victimelor violenței domestice. Cu o echipă ce constă în sociologi și asistenți sociali, servicii rezidențiale (casa Invicta), servicii de asistență juridică, medicală și de lobby, Asociația ANAIS este una dintre organizațiile care se apropie cel mai mult de dezideratul de a avea toate cele patru direcții de intervenție enumerate mai sus. Volumul de persoane care apelează la asociație anual este unul ridicat. Peste 2500 de persoane au cerut informații legate de violența domestică prin ANAIS, peste 785 de victime au cerut ajutor direct, 280 de persoane au fost asistate în vederea obținerii unui ordin de protecție și peste 330 de persoane au fost găzduite în centrul de primire în regim de urgență. În perioada ianuarie-februarie 2019 asociația a primit peste 170 de apeluri cu privire la OPP. Asociația ANAIS a produs cu ajutorul unui grant o culegere de practică judiciară comentată în domeniul violenței domestice,primul dacă nu singurul text de acest fel din România. Asociația ANAIS nu are însă momentan capacitatea instituțională de a fi un actor stabil în sectorul violenței domestice în mare parte din cauza sub-finanțării domeniului și lipsei de linii de finanțare dedicate.

Sensiblu Logo

Fundația SENSIBLU e una dintre puținele organizații sustenabile din domeniul violenței domestice, centrul lor de recuperare (aflat într-o locație secretă din motive de siguranță) găzduind pe termen mediu 16 victime. Anual Fundația intervine în aproximativ 170 de cazuri (plus apărținători). Important de menționat e că din toate cazurile ajunse la Fundația Sensiblu niciun caz nu a fost direcționat prin linia de urgență pusă la dispoziția victimelor de către ANES. Fundația Sensiblu oferă servicii psihologice de recuperare și consiliere atât victimelor violenței domestice cât și aparținătorilor acestora. Fundația Sensiblu împreună cu rețeaua VIF a organizat unul din puținele cursuri de pregătire pe probleme de violență pentru asistenții sociali, la Facultatea de Asistență Socială neexistând cursuri obligatorii pe subiect, iar la Colegiul Asistenților Sociali singurul curs fiind contra cost. Fundația Sensiblu este un actor ONG stabil, cel mai stabil din domeniul violenței domestice, cu o linie de finanțare privată reînnoită anual din 2003, dar cu o capacitate redusă de cazuri pe care le poate procesa anual.

Pas Alternativ Logo

Asociația Pas Alternativ este un ONG din Brașov ce lucrează în regim de voluntariat. Membrii asociației sunt psihologi ce activează în regim pro bono din spațiul comun, folosit în practica de zi cu zi.  Majoritatea serviciilor dezvoltate sunt în regim de proiect cu finanțare exactă și activitățile sunt exclusiv pe violența de cuplu. Asociația Pas Alternativ se poate lăuda însă cu singurul proiect dedicat recuperării agresorilor din toată țara, cu un program de recuperare a supraviețuitoarelor violenței domestice și cu un nou program de pregătire a echipelor de intervenție din cazurile de violență domestică.

Ieesr Logo

Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii (IEESR) este o fundație din Târgu Mureș înființată în 1996. Institutul acționează pe șase componente multi-sectoriale: (1) servicii, (2) referire în rețea, (3) training, (4) managementul informației, (5) prevenire primară și (6) coordonare cu autoritățile. Modelul institutului este în acest moment exportat în alte 17 țări grație unui grant european, fiind singurul exemplu de bune practici din România care a atras atenția internațională. Din 2006 Institutul are poate singurul sistem informațional integrat cu mai multe module operaționale de colectare de date și un modul centralizator la nivel de județ. Datele variază de la informații de bază despre victime și agresori până la geo-locații de centre și incidente. Sistemul este securizat, bazat pe coduri unice generate de sistemul informatic pentru a evita operarea cu date primare cu caracter personal (nume, CNP etc.). Institutul oferă toată gama de servicii de la consultanță pe elaborarea de politici, creșterea gradului de conștientizare, consiliere, găzduire ș.a.m.d. Institutul se remarcă și prin faptul că este primul partener din Rețeaua VIF care a avut deschidere instituțională spre cultele religioase, aducând reprezentanții cultelor religioase la aceeași masă pentru a discuta probleme de violență domestică. IEESR este unul dintre actorii din domeniu cu cea mai mare expertiză și profesionalism și unul din foarte puținele organizații care se ocupă în același timp de advocacy, politici, servicii și cercetare.

Filia

Centrul FILIA este o organizație feministă ce se ocupă în principal cu advocacy și cercetare. Fondată în anul 2000 ca o organizație axată pe cercetare pe tematici de gen, FILIA a produs de-a lungul timpului o serie de texte importante în domeniul violenței domestice, inclusiv texte intersecționale care prezintă violența domestică, impactul și conceptualizarea acesteia în comunitățile rome. Centrul FILIA se remarcă și printr-o serie de evenimente de creștere a gradului de conștientizare și advocacy public, vizibile la nivel național.

Necuvinte

Asociația Necuvinte, fondată in 2013, este unul dintre ONG-urile recente din domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și una dintre organizațiile cu cel mai mare profil media din afara Rețelei VIF. Asociația Necuvinte oferă servicii de consiliere psihologică și juridică, face lobby legislativ și campanii de conștientizare și este în curs de deschidere a unui nou centru de primire. În total cca 100 de persoane primesc ajutor prin intermediul programelor Necuvinte. Asociația are un staff permanent redus, dar colaborează în regim de liberă practică, respectiv pro bono, cu mai mulți psihologi și avocați pentru oferirea serviciilor sale. Deși este un ONG din afara rețelei VIF, Necuvinte este prezent la nivel internațional în rețeaua WAVE (alături de mai mulți membri VIF) și face parte din rețeaua Refuz (o altă rețea informală de ONG-uri împotriva violenței domestice). Unul dintre atu-urile Asociației Necuvinte îl reprezintă parteneriatul strâns pe care îl au cu Poliția Română, fiind singurul ONG din domeniul VIF care colaborează la nivel instituțional formal cu Poliția. Necuvinte are o capacitate de implementare proiecte foarte mare, o rețea extinsă de contacte formale și informale dar suferă, la fel ca majoritatea ONG-urilor din domeniu de lipsa de finanțare stabilă. La momentul finalizării acestui raport, mesajul TV propus de Asociația Necuvinte împotriva violenței domestice tocmai trecuse de Consiliul Național al Audiovizualului, fiind aprobat pentru difuzare pe toate posturile.

Diaconia

Asociația Diaconia este unul dintre cei mai mari furnizori privați de servicii sociale de tip rezidențial. Organizația ortodoxă are trei centre de primire, dintre care unul în regim de urgență dedicat pentru persoane victime ale violenței domestice însoțite de copii.

Solwodi

Solidarity with Women in Distress (SOLWODI) este o organizație catolică, dar fără legături directe cu biserica, organizată sub formă de ONG. Deși SOLWODI este o organizație internațională, ONG-ul local din România este independent de grupul global și se auto-administrează. Organizația este în primul rând furnizor de servicii rezidențiale de recuperare pentru femei victime ale violenței domestice dar și ale traficului de persoane sau femei “aflate în dificultate”. Organizația are o serie de alte proiecte inclusiv un proiect de economie socială dar în mare parte se finanțează prin granturi internaționale sau donații. SOLWODI reprezintă un exemplu de bune practici în finanțare, fiind una dintre singurele organizații din domeniu ce se susține în mare parte din granturi internaționale.

Adra Logo

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA), agenția adventistă pentru dezvoltare, refacere și ajutor este un alt furnizor de servicii de tip rezidențial cu impact la nivel local. Cu susținere prin fonduri proprii, dar și prin parteneriate locale în București ADRA a reușit să mențină un centru de tip rezidențial încă din 2009. Casa ADRA e un centru complex, cu activități de recuperare și un regim de reajustare pentru o viață independentă pentru toate victimele violenței domestice.

Margareta

Fundația Principesa Margareta operează ca program social o linie de telefonie directă confidențială numită Telefonul Vârstnicului, dedicată persoanelor vârstnice ce vor să semnaleze anumite probleme, dar și celor care vor să raporteze dificultăți sau situații de abuz unde persoanele vârstnice sunt victime. Telefonul vârstnicului a avut peste 30.000 de apeluri în ultimii trei ani.

Habilitas Logo

Asociația Habilitas este unul dintre puținele ONG-uri care dezvoltă programe pe segmentul violenței împotriva persoanelor vârstnice. Implicarea în proiecte de dimensiuni mai mari, cu finanțare externă poate fi un indicator că această organizație ar putea fi un partener ONG cu destulă capacitate pentru acțiuni mai ample pe probleme de violență domestică împotriva persoanelor vârstnice.

Fonpc Logo

Federația organizațiilor non-guvernamentale pentru copil este o federație de ONG-uri care are ca scop îmbunătățirea serviciilor de protecție a copilului la nivel național. Federația are în principal rol de susținere reciprocă între membri și de popularizare a proiectelor comune, dar funcționează și în calitate de organ consultativ pentru inițiative și acte normative ce au ca subiect copiii.

Telef Copilului

Deși domeniul violenței împotriva copiilor e acoperit în mare parte de actori instituționali, violența împotriva copiilor fiind dublu penalizată, există o serie de servicii pe care partenerii non-guvernamentali le oferă la un nivel mai înalt decât rețeaua DGASPC. Un exemplu pertinent reprezintă consilierea și investigațiile psihologice, de multe ori făcute prin parteneri locali. Un alt exemplu, de data asta la nivel central, o reprezintă Telefonul Copilului, oferit de Asociația Telefonul Copilului. Asociația, alături de Telekom România oferă un număr unic de contact pentru copiii victime ale violenței, abuzului sau bullying-ului.

Există o suită de alte ONG-uri cu activități în domeniul prevenirii violenței domestice cu profiluri asemănătoare care nu au fost intervievate în această etapă de studiu.

D. Alți actori

Pe lângă ONG-urile care își desfășoară activitatea în mod direct pe probleme de violență domestică, există o serie de organizații, multinaționale, companii și alți actori cu activitate indirectă în acest domeniu sau care susțin programe de combatere a violenței. Tot la această categorie am inclus asociațiile religioase, deși acestea sunt adesea unele dintre punctele de intrare în sistemul de suport pentru victimele violenței domestice pentru multe femei și unii dintre partenerii cei mai de încredere ce oferă servicii de tip rezidențial.

Kaufland

Kaufland România s-a implicat în ultimi ani într-o suită de campanii de combatere a violenței împotriva femeilor. O serie de cinci proiecte au fost selectate chiar pe data de 11 Martie 2019 pentru implementare în următorul an, inclusiv un program al Centrului FILIA alături de alți parteneri din rețeaua VIF ce oferă consultanță juridică în teren printr-o caravană mobilă. Un aspect important al strategiei de CSR Kaufland este că cel puțin 25% din proiectele sponsorizate trebuie să aibă loc în mediul rural.


Ikea Logo

IKEA este un alt furnizori de fonduri care se remarcă în domeniul combaterii violenței domestice este IKEA care în ultimii ani a susținut în principal cauze legate de egalitate de șanse. Egalitatea este unul dintre criteriile de bază în procesul de selecție al proiectelor IKEA, dar compania a oferit finanțare și pentru proiecte axate pe violență domestică. Un exemplu foarte bun este Proiectul #ȘieuReușesc implementat de Asociațiile A.L.E.G. și ANAIS, ce urmărește independența financiară a victimelor (majore sau minore) ale violenței domestice.

Vodafone Foundation

Fundația Vodafone România este unul dintre noii finanțatori din domeniu urmărind, în primă fază, pe de o parte adoptarea în România a unor soluții digitale de combatere a violenței domestice dezvoltate de către fundațiile Vodafone din alte țări și pe de altă parte unele dintre soluțiile dezvoltate în cadrul Civic Labs.


Fomco Group Logo

Fomco Group este o companie regională ce activează în mai multe domenii, de la producția de mobilier pe comandă la service pentru TIR-uri. O bună parte din bugetul de responsabilitate socială al companiei e dedicat combaterii violenței domestice la nivel local, în județul Mureș. CSR-ul pe probleme de violență domestică nu se regăsește doar la companiile mari.

Avon Logo

Avon a fost de-a lungul vremii unul dintre cei mai importanți finanțatori din domeniul combaterii violenței domestice. Un actor care a colaborat cu toate ONG-urile din domeniu, Fundația Avon a intervenit cu finanțare pe aproape toate direcțiile strategice adoptate de ONG-uri - finanțând campanii de conștientizare, forumuri de elaborare de politici, dar și centre pentru victime sau campanii de formare în prevenția violenței de gen pentru personalul din instituții publice.

Biserici

Bisericile din România au un rol important în combaterea violenței domestice, preotul fiind adesea primul sesizat în privința unei situații de abuz sau violență domestică de către victime sau apropiați ai acestora. Este însă aproape imposibil de cuantificat impactul pe care îl au bisericile în prevenție. Este posibil ca o parte a preoților de diverse confesiuni să consilieze victimele să “se împace” cu agresorul sau este posibil ca aceștia să consilieze separarea temporară sau chiar divorțul. Dintre organizațiile cu care am discutat pe parcursul acestui prim studiu mai multe au subliniat că victimele care ajung întâi la preot e posibil să nu mai ajungă la consiliere în cadrul ONG-urilor. Una dintre organizații, Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii a organizat mai multe focus-grup-uri cu preoți de toate confesiunile și au observat că aceștia se poziționau într-una din două extreme - ori foarte deschiși, dispuși să discute probleme legate de violența domestică și strategii de prevenire sau complet închiși la orice discuție sub pretextul secretului confesiunii.