Stakeholders - Pregătire și răspuns în caz de dezastru

Am discutat cu numeroase organizații și cu specialiști pe subiectul pregătirii pentru cutremur, dar și pe procedurile de intervenție în cazul unui asemenea eveniment major. Eforturile de salvare vor fi de datoria tuturor, o calamitate de tipul unui seism major fiind devastatoare atât pentru București cât și pentru restul țări. Am încercat să mapăm principalii actori implicați în problematica seismică. Această listă va continua să fie actualizată pe măsură ce continuăm cercetarea și dezvoltarea de soluții pentru acest domeniu.

A. Autorități Publice

Având în vedere că vorbim despre situații de urgență și pregătirea pentru acestea competențele majore în acest domeniu sunt deținute preponderent de către diverși actori ai statului.

Dsu

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU)

DSU este structura operațională a Ministerului Afacerilor Interne care are atribuții de coordonare la nivel național în ceea ce privește prevenția și administrarea situațiilor de urgență, implicit a resurselor umane, materiale și financiare necesare restabilirii stării de normalitate. Aceste atribuții cuprind și oferirea de prim ajutor și asigurarea asistenței medicale de urgență în cadrul compartimentelor de primire a urgențelor. În același timp, DSU coordonează din punct de vedere operațional și seviciile județene de ambulanță dar și al municipiului București, UPU/CPU și serviciile salvamont.

Igsu

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

IGSU are un rol de prevenție și de gestionare a situațiilor de urgență, având ca scop menținerea riscurilor sub control. Activitățile IGSU cuprind, dar nu se limitează la ”activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.” Tot IGSU este responsabil de coordonarea acțiunilor și instituțiilor implicare în managementul situațiilor de urgență, dar și activează ca punct de contact pentru organizațiile internaționale din domeniu.

Într-un caz de urgență majoră, atribuțiile IGSU sunt de a monitoriza și evalua cauzele producerii acesteia, informarea, avertizarea și educarea populației, cautarea și salvarea persoanelor în pericol, evacuarea lor, montarea și gestionarea taberelor de sinistrați, a transportului acestora și a altor bunuri. În același timp, tot IGSu are atribuții de acordare de asistență medicală de urgență prin intermediul SMURD.

Urgente Rs

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

Acest sistem este o rețea de comunicare între autoritățile administrației publice și structurile abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri și domenii de competență, și care dispun de infrastructura și resursele necesare pentru reducerea pierderilor de vieți omenești și intervenția la diferitele tipuri de situații de urgență. Acest sistem este compus de comitete pentru situații de urgență, IGSU, servicii de urgență profesioniste și voluntare, centre operative de intervenție.

Ministere

Ministerul Sănătății

Minsterul Sănătății are atribuții în elaborarea de politici și programe de acțiune în domeniul sănătății populației în acord cu programul de guvernare, în coordonarea și implementarea acestora la nivel național, regional și local. În cazul situațiilor de urgență participă la limitarea efectelor apărute în urma acestora și asigură, la fel ca în restul timpului, resursele umane, materiale și financiare necesare funcționării instituțiilor din sistemul public de sănătate.


Smurd

SMURD

SMURD este compus din echipe specializate în acordarea asistenței medicale de urgență și de prim ajutor calificat. SMURD-ul intervine în situațiile în care una sau mai multe persoane se află în pericol când există nevoie de acordare de prim-ajutor de urgență și are rolul de a asigura protecție medicală pentru personalul IGSU în cadrul misiunilor de salvare.


Politia Si Jandarmeria

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)

Poliția Română este „instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”. IGPR are atribuții de coordonare a măsurilor de menținere a ordinei și siguranței publice și de intervenție în caz de dezastru natural sub îndrumarea și coordonarea Ministerului Afacerilor Interne.

Politia Si Jandarmeria

Jandarmeria Română

Jandarmeria este o instituție a statului român care are statut militar și activează sub Ministerul Afacerilor Interne. Jandarmeria are atribușii de asigurare a ordinii publice cu ocazia anumitor tipuri de manifestări desfășurate în spațiul public. În caz de dezastru, Jandarmeria participă la ”limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe și asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora.” Tot ei participă la planificarea și asigurarea capacității operaționale pentru facilitarea accesului în zone blocate, transportul persoanelor evacuate, distribuirea de resurse precum apă și hrană pentru victime, transportul și distribuirea  ajutoarelor umanitare etc.

Infp

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

Organizat în subordinea Ministerului Cercetării și Inovării, INCDFP efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul fizicii pământului inclusiv pe subiectul programelor de seismologie. Institutul poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională sau alte activități conexe, cu aprobarea Ministerului. INCDFP are rolul de avertizor în ceea ce privește activitatea seismică precum și de observare în teritoriu a efectelor seismelor în România.

Ministere

Inspectoratul de Stat in Construcții (ISC)

ISC este instituția tehnică de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea MDRAP. Inspectoratul  exercită controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate, iar, în situații de urgență, participă la organizarea acțiunilor pe plan local şi central, în cazuri de seisme şi alunecări de teren.

Ministere

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP)

MDRAP este autoritatea pentru: ”dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, disciplină în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, amenajarea spațiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, ajutor de stat aprobat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.” Ministerul are funcții de planificare strategică, reglementare și avizare, dar și monitorizare și control în domeniile sus-numite.

Pmb

Primăria Municipiului București are un rol activ în conștientizarea riscului seismic, dar în special în zona de prevenție, această instituție fiind cea care decide cu privire la eforturile de consolidare a clădirilor cu grad ridicat de risc, dar și cea care emite autorizații de construire pentru noile clădiri. Aceleași atribuții se aplică și la nivel local, primăriile de oraș sau comună fiind responsabile pentru alocarea de bugete de consolidare și de autorizații de construire pe teritoriul unității administrative pe care o manageriază.

B. Organizații internaționale și organisme europene

În situații de urgență deși există foruri internaționale, ajutorul se acordă de cele mai multe ori direct între cele două state. Sunt puține organizații care au flexibilitatea necesară pentru a opera transnațional în aceste situații.


Crucea Rosie

Crucea Roșie

Obiectivul organizației Crucea Roșie este de a asista persoanele din grupuri vulnerabile în cazul unor situații de urgență, de risc major și de criză. Crucea Roșie are ca misiune alinarea situațiilor de dezastru, protejarea vieții și a sănătății populației. În cazul dezastrelor majore, organizația are atribuții clare, prin lege, ca auxiliar al autorităților publice și poate asigura răspuns prompt din primele ore de la producerea unei situații de acest timp, prin organizarea și coordonarea de tabere, puncte de triaj și acordarea primului ajutor.

Habitat

Habitat for Humanity

Filiala din România a Habitat for Humanity se supune misiunii organizației mamă, care are ca misiune susținerea persoanelor fără adăpost. Habitat for Humanity derulează în România programe dedicate acestei misiuni, dar și campanii de reducere a riscului și de creștere a capacității de răspuns în caz de dezastre.

C. Organizații din societatea civilă

Sunt puține organizații din societatea civilă care au expertiza necesară pentru a putea interveni

Mkbt

Make Better (MKBT)

Make Better este o organizație non-guvernamentală, fondată în 2016, care contribuie la construirea, validarea și coordonarea de procese de dezvoltare urbană, pentru a ajuta orașele din România să devină mai rezistente și să urmeze un curs de dezvoltare sustenabilă. Make Better are un focus constant în creșterea conștientizării gradului de risc seismic în România, au construit o platformă care colectează date cu privire la clădirile cu risc din București, au condus o serie de campanii targetate pe asociațiile de proprietari și pe populația care se supune riscului seismic în capitală și nu numai. Pe parcursul ultimilor trei ani, MKBT au oferit suport asociațiilor de proprietari pentru a demara procesele de consolidare și pentru a pregăti populația pentru efectele unui cutremur major.

Rerise

Re:Rise

Re:Rise este un ONG înființat în București care are ca scop informarea și sprijinirea comunităților vulnerabile, identificare progreselor științifice cu potențial de reducere a riscului seismic și aplicarea lor în lumea reală și colaborarea cu autoritățile și organizațiile din domeniu pentru a maximiza eficiența eforturilor de căutare și salvare în cazul unui seism major.