Dicționar de termeni comuni în pregătirea resurselor umane

Discriminare

tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup de indivizi bazat pe apartenența lor la o anumită "clasă" sau "categorie". Discriminarea se referă la comportamentul pe care o persoană, o instituție sau un grup de persoane îl au împotriva membrilor respectivei clase sau categorii. Poate implică excluderea sau limitarea accesului membrilor grupului de persoane discriminat de la exercițiul anumitor drepturi și șanse care altfel sunt disponibile celorlalte grupuri sociale.

Clase segregate

Clase școlare care sunt formate pe baza unui criteriu discriminator (de obicei, etnie, status social, religie, etc)

Examen de Titularizare

Un examen național pe baza căruia inspectoratul școlar face selecția și repartiția candidaților care doresc să lucreze în învățământ pentru anul școlar următor.

Formare continuă

Formarea profesională continuă sau dezvoltarea/perfecționarea profesională este un proces mai complex de pregătire, care presupune fie dobândirea de noi cunoștințe și abilități în calificarea pe care o persoană o poseda deja, fie o policalificare sau recalificare. Presupune participarea profesorilor la cursuri speciale unde pot să învețe noi metode de predare să își lărgească cunoștințele didactice.

Formare inițială

Formarea obligatorie de urmat de către un candidat înainte ca acesta să poată să se prezinte la examenul de titularizare (care îi permite accesul în calitate de profesor/învățător/ educator/etc) într-o unitate de învățământ.

Grad didactic

Distincție care ierarhizează diferitele tipuri de profesori în funcție de competența predării materiei respective. Există trei gradații: Definitivat, Gradul II, Gradul I, fiecare presupunând o serie de evaluări (specific pentru acel nivel) ale profesorului și inspecții la clasă. Gradul I este considerat cel mai înalt nivel de competență didactică posibil (echivalentul titlului de doctor în alte domenii).

Mentoratul didactic

(numit și coordonare didactică)Profesor desemnat pentru inducția unui cadru didactic nou (sau al proaspătului absolvent) în unitatea de învățământ. Acesta trebuie să îi ofere sprijin în elaborarea planurilor de lecții, dar și în orice problemă ar întâmpina acesta fie cu privire la relația cu direcțiunea școlii, clasele sau relația cu părinții sau alți profesori.

Mono/dublă specializare

Profesori cu o singură specializare, respectiv cei care au două specializări (în special în domeniile de limbi străine, ex: specializarea engleză-franceză)

Profesor metodist

un profesor specializat în metodologia didactică, având rolul de a învăța alți profesori despre tehnici și metode de predare.

Profesor MERITO

Profesori considerați exemplari (fie prin rezultate, abordare, etc) selectați de către mediul antreprenorial (Romanian Business Leaders)