Bibliografie - Violența domestică

Pentru înțelegerea unei probleme în profunzime unul din primii pași este consultarea literaturii de specialitate. Bibliografia conține lista surselor folosite în construirea hărții actorilor implicați, completarea ipotezelor de lucru, înțelegerea nuanțată a problemelor identificate, dar și a posibilelor soluții disponibile. Deschide acest material pentru a vedea de unde ne-am documentat.

 • – Agenția pentru Drepturi Fundamentale Uniunii Europene, F. (n.d.). Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE – Rezultatele pe scurt.
 • (EIGE), T. (n.d.). Data Collection on Violence Against Women | EIGE. From https://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
 • (EIGE), T. (n.d.). Romania Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors.
 • Ancheta Sociologica La Nivel National. (2008). 1-23.
 • Bălan, L. (n.d.). Violența intrafamilială și efectele sale psihologice.
 • Balica, E., & Academy, R. (2018). Femicide within the romanian immigrants communities. (August).
 • Băluță, O. (2008). Journal of media research = Revista de studii media. (Vol. 8). Accent.
 • Bonea, G. (2016). Violenţa asupra femeii în familie. (13), 127-143.
 • Bonea, G. (2017). Abuzul asupra copilului. Calitatea Vietii, 28(3), 267-282.
 • Bonea, G. (2018). Emanciparea femeii în societatea ê românească şi violenţa intrafamilială. aspecte teoretice şi viziuni socioistorice. (13), 81-99.
 • Bragă, A., Neaga D. & Nica G. Toată Lumea Știa! Violența împotriva femeilor rome și nerome între normal și normativ. Hecate. 2017.
 • Dima, G. (2014). Violenţa Domestică : Intervenţia Coordonată.
 • Dura, S., Baier, I., & Dura, H. (2011). Studiu Epidemiologic Al Patologiei Traumatice Mecanice Produse Prin Heteroagresiune În Cadrul Violenţei Domestice. Acta Medica Transilvanica, 16(1), 31-33.
 • EBSCOhost | 131871194 | Violenţa în familie: încercare de redefinire. (n.d.). From https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15830608&AN=131871194&h=11tre7yS7kx9ELyCdzt60uZs6ZnlMyS1%2bRRh6k5S3bQXcwRsmFprv1wCz4vR4%2b3IqJKl5CRXZlYoBj3jm10IKQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoca
 • EBSCOhost | 131871195 | Aspecte privind violenţa împotriva femeilor în familiile de romi. (n.d.). From https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15830608&AN=131871195&h=VL868sPgPrM1B8YdKK%2bKurvw8UPxsynXbUTFoJX267MyHdQvzmnNwwHc%2br2LCFMhuz%2fM%2fDZs96YtYLRwywaHgw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&result
 • Garcia-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2006, 10 7). Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The Lancet, 368(9543), 1260-1269.
 • Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & Colombini, M. (2016, 12 20). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. Global Health Action, 9(1), 31516.
 • Krizsán, A., Popa, R., & Popa, R. (2018). Contesting Gender Equality in Domestic-Violence Policy Debates. In A. Krizsán, R. Popa, & R. Popa, Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe (pp. 98-116). New York, NY : Routledge, 2018. | Series: Gender and comparative politics: Routledge.
 • Lazar, F., & Rentea, G.-c. (2018). Violen ţ a exercitat ă în familie asupra copilului . Analiz ă comparativ ă România – Norvegia ( Family violence against children . Comparing Romania and. (July).
 • LL, H., J, P., & A, G. (1994). Violence against women. The hidden health burden. Washington D.C. World Bank 1994.
 • Maria, A., Laura, R., & Hizo-Miloş, S. (2016). Violenta Domestica.
 • Maria, A., Laura, R., & Hizo-Miloş, S. (2016). Violenţa domestică.
 • Marinescu, V., & Secoºan, M. (2005). Mediatizarea actelor de violenþã în familie.
 • Munkhammar, M., & Froude, A. (n.d.).
 • Men's violence to woMen – A swedish perspective.
 • Peter, T. (1999). SERVICIILOR SOCIALE.
 • Petrescu, C., Neguț, A., & Stănilă, G. (2018). Bunastarea copilului din mediul rural 2018.
 • Rujoiu, V., Rujoiu, O., & Ase, B. (n.d.). Violenţa în familie. Între percepţie socială şi asumare individuală [Family Violence: Between Social Perception and Individual Responsibility].
 • Save the Children. (2018). The many faces of exclusion: End of childhood report 2018.
 • The European Institute for Gender Equality (EIGE). (2017). Note on prevalence surveys on rape and intimate partner violence in the EU-28 | EIGE. 24.
 • Timmermans, F.-p., Commission, E., Colloquium, A., Rights, F., Organisations, I., Union, E., & Eurobarometer, S. (2017). Women ' s Rights in Turbulent Times : Conclusions of the 2017 Annual Colloquium on Fundamental Rights. (November), 1-10.
 • UN Women. (2017). School-related gender-based.
 • Vrăbiescu, I. (2018). Creating solidarity: Intimate partner violence (IPV) and politics of emotions in a multi-ethnic neighbourhood in Romania. European Journal of Women's Studies.
 • World, T., & Group, B. (2018). Women, Business and the Law 2018.