Bibliografia consultată în studiul privind pregătirea resurselor umane în educație

Pentru înțelegerea unei probleme în profunzime unul din primii pași este consultarea literaturii de specialitate. Bibliografia conține lista surselor folosite în construirea hărții actorilor implicați, completarea ipotezelor de lucru, înțelegerea nuanțată a problemelor identificate, dar și a posibilelor soluții disponibile. Deschide acest material pentru a vedea de unde ne-am documentat.

 • Bădescu, G., Ivan, C., Angi, D. and Negru-subtirica, O. (2018). Educație penntru democrație în școlile din România. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/328262519_Educatie_pentru_democratie_in_scolile_din_Romania.
 • Dan, P. (2017). Raport de cercetare privind percepția privind meseria de profesor. Bucharest: D&D Research.
 • Ghingheș, C., Manda, C. and Mungiu-Pippidi, A. (2018). Pentru o finanțare a educației de nivel European. Policy Brief. [online] Societatea Academică din România. Available at: https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2018/06/Policy-brief-75_Finantare-educatie.pdf .
 • Proiect al Președintelui României, Klaus Iohannis (2019). România Educată. [online] Bucharest. Available at: http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/ .
 • Stanef, R. and Manole, A. (2013). Educational System Gaps in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, pp.794-798.
 • Şerbănescu, L. (2011). Formarea profesională a cadrelor didactice. Bucureşti: Printech.
 • Kitchen, H., Fordham, E., Henderson, K., Looney, A. and  Maghnouj, S.(2017).
 • Romania 2017 OECD Publishing,  Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/education/romania-2017_9789264274051-en
 • Education And Training MONITOR 2018 Romania. European Comission, 2018, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_en_0.pdf. Accessed 13 June 2019.


Bibliografie recomandată pentru o înțelegere mai profundă a subiectului

 • Apostu, O., Balica, M., Fartusnic, C., Florian, B., Horga, I., Novak, C., & Voinea, L. (2015).
 • Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date
 • Stanef, M. R. (2013). Sistemul educaţional din România, disparităţi dintre mediul urban şi cel rural, 1(1), 83–93.
 • Călin, R. A., & Pistrițu, M. M. (2015). Teacher’s training in Romania and Germany - a comparative study (pp. 236–252)
 • Horga, I. et. all (2015).  Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare : accesul şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES din şcolile participante la Campania UNICEF Hai la şcoală! Available at: https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/11/Educatia-pentru-toti-si-pentru-fiecare_2015.pdf