Actori - Date Deschise

În ceea ce privește subiectul datelor deschise, deși administrația centrală și toate instituțiile și administrațiile din teritoriu colectează date esențiale pentru funcționarea aparatului de stat, aceste date nu au fost (și în multe cazuri încă nu sunt) colectate și centralizate sau puse la dispoziția publicului într-o formă utilă pentru el. Am discutat cu experți în deschiderea de date, cu data scientists și cu developeri pentru a înțelege unde sunt cele mai profunde blocaje și cum le putem depăși.

A. Autorități Publice

Ministere

Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) are un rol central de colectare, coordonare și organizare a procesului de strângere de date deschise la nivelul României. SGG, prin Direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă și-a asumat îndeplinirea a două angajamente: uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică și extinderea standardelor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul autorităților publice locale, conform Planului Național de Acțiune 2018 – 2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. SGG este punctul de legătură pentru partenerii Open Government Partnership și asigură coordonarea și monitorizarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, având chiar proiecte în derulare pentru creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice. SGG prin direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă este și administratorul portalului de date deschise data.gov.ro.  

Tot în subordinea guvernului sunt, la momentul redactării acestui raport, 16 ministere și o suită de agenții care au rol de punct de colectare de date pe domeniile lor. De multe ori însă agențiile și chiar ministerele devin punct terminus pentru datele colectate, netrimițând la rândul lor datele ce pot fi deschise publicului spre colectare și centralizare. De asemenea, datele nu sunt colectate “în aval” după o structură standard uniformizată, deși teoretic există la nivelul guvernului standarde pentru date deschise. Acest lucru înseamnă că, adesea, datele colectate trebuiesc reprelucrate pentru a putea fi deschise, lucru care duce la pierderea unor seturi de date (ce rămân necurățate) la nivelul ministerului sau al agenției. Un exemplu pertinent este Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), aflat în subordinea Ministerului Justiției. ONRC oferă date deschise actualizate la 3 luni, dar doar o parte dintre câmpuri sunt deschise, restul fiind disponibile contra cost.  

Ministere

Autoritatea Pentru Digitalizarea României, recent înființată prin extinderea atribuțiilor Agenției pentru Agenda Digitală a României cu unele dintre cele ale fostului Minister al Comunicațiilor, ADR are o suită largă de atribuții de la dezvoltarea și asigurarea interoperabilității între autoritățile și instituțiile publice, avizarea proiectelor de infrastructură tehnologică cu valori mari și până la atribuții în securitatea cibernetică a sectorului public. ADR se află încă în organizare la momentul redactării acestui raport.  


Institutul National De Statistica Ins

Institutul Național de Statistică (INS) este principalul organ de specialitate pe colectare de date al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, finanțat de la bugetul de stat. Teoretic toate activitățile de statistică oficială din România se desfășoară prin INS, care este un punct colector pentru foarte multe date, mai ales că are între atribuțiile sale centralizarea și avizarea metodologiilor cercetărilor statistice organizate de ministere. Majoritatea datelor nu sunt, însă, disponibile publicului larg.

Banca Nationala Romaniei Bnr

Trezoreria și Banca Națională funcționează ca instituții centralizatoare a fluxurilor de date privind operații financiare. Indiferent de natura acestor date ele ajung la una dintre cele două instituții.  

Consiliul Superior Al Majistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este instituția ce funcționează ca punct terminus și depozitar al unei mari părți a datelor din Justiție, centralizate în categoria Rapoarte și Date Statistice a website-ului CSM cât și în rapoartele anuale.

Agentia Nationala Administrare Fiscala Anaf

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este instituția ce funcționează ca punct final și depozitar a datelor de colectare de venituri, sancțiuni și amenzi, precum și a statisticilor aferente domeniului. Aceste date sunt disponibile pe site-ul ANAF precum și în rapoartele anuale.

Primariile

Administrațiile Locale și Județene sunt depozitare a multor seturi de date foarte valoroase la nivel național, date care adesea nu sunt disponibile public într-un format ușor accesibil, sunt disponibile doar la solicitare sau nu sunt recunoscute ca seturi de date valabile de către administrații. Există o strategie de deschidere a datelor locale la nivel central și există administrații care își doresc deschiderea datelor la nivelul unor UAT-uri, dar de multe ori datele rămân la nivelul primăriilor, consiliilor sau prefecturilor.

B. Actori Internaționali

Eurostat

Eurostat este adesea o sursă indirectă de date statistice despre România, date pe care INS este obligat să le raporteze la nivel european dar nu și la nivel național. Datele colectate de Eurostat sunt disponibile via European Union Open Data Portal (ODP), unul dintre cele mai complete portale de date la nivel Mondial. ODP oferă 14369 de seturi de date deschise, de la rezultatele unor proiecte finanțate prin Horizon 2020 până la date statistice despre competențe vocaționale longitudinale la nivelul UE, și este deschis oricând la sugestii de seturi de date noi din partea publicului.

Open Government Partnership

Open Government Partnership (OGP) a fost fondat în 2011 de lideri din administrația publică a mai multor state și de membri din societatea civilă. OGP a devenit unul dintre cele mai mari parteneriate pe transparență din lume. Rolul OGP este de angajare a guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii. 79 de state membre și un număr în creștere de administrații locale (dintre care trei de la noi din țară - Iași, Cluj și Timișoara) au aderat la OGP. România a aderat la OGP în 2011 și ne aflăm deja în cel de-al patrulea ciclu de implementare OGP din țara noastră. SGG este coordonatorul OGP în România, cu Centrul pentru Inovare Publică coordonator al Coaliției pentru Date Deschise, o coaliție de organizații ce susțin OGP.

Open Contracting Parnership

Open Contracting partnership este o oraganizație non-profit care a fost inițial un program în interiorul Băncii Mondiale. În prezent, organizația este prezentă în peste 30 de state și are ca principal obiectiv digitalizarea și deschiderea contractelor publice.

Transparency International

Transparency International este o organizație non-guvernamentală care are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului corupției la nivel internațional, prin activități de cercetare, documentare, informare, educare și sensibilizare a opiniei publice. Transparency International este o organizație fondată în 1993, la Berlin cu filiale în întreaga lume. Transparency International publică anual un Barometru și o serie de rapoarte despre corupție. În România Transparency International funcționează sub forma unei filiale independente, Transparency International România. Transparency International urmărește îndeaproape și participă la procesul legislativ cu propuneri în domeniul corupției da are și un interes dovedit în deschiderea datelor, cu titlu de prevenție a corupției.

C. Alți Actori Din Sectorul ONG

Centrul Pentru Inovare Publica

Centrul pentru Inovare Publică este unul dintre ONG-urile cu cel mai mare interes pe subiectul datelor deschise și al guvernării deschise din România. Unii din partenerii principali din Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă și unul dintre ONG-urile ce au inițiat discuțiile despre reformă electorală. Centrul pentru Inovare Publică a fost unul dintre administratorii proiectului Coaliția pentru Date Deschise, unul dintre primele eforturi concentrate de deschidere a datelor din România.

Expert Forum

Expert Forum (EFOR) este un think tank din București înființat de experți cunoscuți în politici publice și reforma administrației. EFOR a dezvoltat proiecte precum SCOPE (State Owned Enterprises – Preventing Corruption And State Capture), Harta Clientelismului (o cartografiere complexă a relațiilor de patronaj) sau State Capture Estimation and Monitoring of Anti-Corruption Policies at the Sectoral Level (SCEMAPS), proiecte axate pe analizarea datelor publice și publicarea analizelor în formate accesibile publicului larg.

Asociatia Civica

Asociația Civica, fondată în 2014, este un ONG local din Iași ce militează pentru transparență și bună guvernare în municipiu. Una din direcțiile prioritare pentru Civica este aceea a transparentizării administrației și a ședințelor de consiliu local precum și a deschiderii datelor administrației. Un exemplu propice îl reprezintă zona de hotărâri locale implementată pe

site-ul primăriei Iași de către Civica.


Smart City Timisoara

Asociația Smart City este o inițiativă locală din Timișoara care are ca obiectiv strategic deschiderea accesului la informații publice și interconectivitatea sistemelor și a datelor din administrația publică. Prin programele derulate în parteneriat cu administrația locală, Timișoara a devenit primul oraș care a început să publice serii de date deschise pe portalul național data.gov.ro și care a emis o hotărâre de consiliu local în această direcție

Funky Citizens

Funky Citizens este o organizație activă în domeniul participării publice și al transparenței legislative și instituționale. Funky Citizens a făcut printre primele demersuri de deschidere și transparentizare a datelor publice printr-o serie de proiecte precum Onorată Instanță sau BaniPublici.ro.

Median Research Centre

Median Research Centre (MRC) este o organizație de tip think-tank, independentă, care are ca obiectiv elaborarea de analize despre probleme din societatea românească. Organizația a dezvoltat proiecte precum Open Politics, Parlament Transparent sau TestVot.

Sindicate Patronate

Asociațiile patronale și sindicatele din diferite domenii sunt creatori și deținători de seturi importante de date ce nu pot fi centralizate nicăieri chiar dacă ar fi făcute publice. O parte dintre acestea apar în rapoartele Foreign Investors Council (FIC) sau ale Coaliției pentru Dezvoltarea României dar ele nu sunt disponibile public nicăieri. La fel, există baze de date semnificative statistic deținute de organizațiile sindicale din țară dar acestea nu sunt deschise publicului.  

Universitatea Babes Bolyai

Universitățile din România, fără excepție, au programe prin care fac analiză de date,creează, colectează și procesează baze de date în cercetările derulate și, adesea, contribuie la studii și rapoarte pe domenii variate. În Timișoara și în Cluj-Napoca, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnică din Timișoara, respectiv Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării colaborează cu administrația publică pentru a-i sprijini în colectarea și curățarea seturilor de date de interes public, pentru a crește gradul de transparență prin deschiderea acestora către comunitate într-un format simplu de utilizat. 

Instutul De Cercetare Brasov

Institutele de Cercetare și Companiile de Cercetare de Piață creează, colectează, analizează și diseminează seturi de date în circuit închis. Multe dintre informațiile din aceste seturi de date pot fi deschise către publicul larg, respectând un set clar de standarde și asigurând anonimizarea informațiilor publicate.