VD Media Kit

VD Media Kit

Ghid interactiv dedicat jurnaliștilor pentru a raporta corect cazurile de violenta domestică

84% dintre români consideră violența împotriva femeii ca un fenomen cu foarte răspândit în România. Dacă luăm în calcul toate tipurile de violență domestică putem să ne dăm seama că o majoritate copleșitoare a românilor sunt conștienți de prevalența fenomenului. Cu toate acestea, există foarte puține date oficiale utilizabile cu privire la numerele concrete ale cazurilor de violență domestică, ca urmare a numărului ridicat de incidente neraportate, a lipsei unei colectări coerente a datelor și a fricii sau incapacității victimei de a conștientiza situația. Colectarea de date de către autoritățile competente (poliție, instanțe, asistență socială, instituții medicale etc) nu este unitară și prezintă semnalmentele unor metodologii și mecanici de colectare defectuoase.

Dacă observăm cercetările cantitative, vom constata că în ultimii 20 de ani au fost conduse mai multe studii relevante. Cu toate acestea, ca urmare a focusului puternic asupra violenței în cuplu și a violenței împotriva femeilor, acestea nu oferă o imagine asupra întregului ansamblu pe care îl constituie violența domestică. Ceea ce putem, însă, deduce din concluziile acestor studii este că cel puțin o treime din populație a suferit cel puțin o formă de violență în cuplu în actuala sau precedenta relație și că violența de gen și violența de cuplu din România se afla aproapele de media europeană și globală. 


Normalizarea fenomenului

Una dintre problemele identificate în cadrul cercetării din Civic Labs este normalizarea fenomenului. Este dovedit că, pe măsură ce cresc, oamenii care sunt martori ai scenelor de violență domestică sunt predispuși la a deveni fie mai toleranți la ea sau uneori ori victime ori agresori la rândul lor. Prin urmare, violența domestică poate fi înțeleasă ca un cerc generațional vicios, dificil de întrerupt.

Aspectul generațional al normalizării procesului este înrăutățit de modul în care mass-media prezintă violența domestică.Tendințe precum (1) referirea violenței domestice ca probleme frecvente de cuplu, (2) blamarea victimei sau prezentarea insistentă a unui comportament al victimei, (3) redare emoțională exagerată, (4) lipsa referențierii tiparelor recurente de violență domestică sau a fenomenului,(5) indicarea victimei sau agresorului ca parte a unui grup etnic, social, religios sau ca aparținând unor anume categorii de vârsta sau de pregătire educațională, contribuie la normalizarea fenomenului. Un cod de etică îmbunătățit în modul în care violența domestică este reprezentată în mass-media ar aduce un beneficiu considerabil în educarea publicului cuprivire la gravitatea acestui fenomen, precum și consecințele sale


Ce soluții avem? 

Perpetuarea problemelor de percepție asupra fenomenului violenței domestice în România este modul în care aceasta este prezentată în mass-media. Chiar dacă în facultățile de jurnalism normele și regulile de scriitură sunt predate de către profesori, nu exista un ghid detaliat, actualizat, disponibil online pentru cum se poate realiza raportarea jurnalistică despre violența domestică în mass-media în mod corect. VD Media Kit este un ghid interactiv pentru jurnaliști prin care aceștia pot să își analizeze textele înainte de publicare și pot învăța cele mai bune practici atunci când scriu despre acest subiect. Platforma prezintă, pe lângă lecții dereferire corectă a cazurilor de violență domestică și alte informații utile cuprivire la fenomen, și o componentă interactivă în care jurnalistul poate să supună un material spre evaluare către un specialist care poate să corecteze acolo unde formulările pot naște impresii greșite, pot perpetua un stereotip etc. 

Prin această soluție atragem atenția asupra responsabilității jurnaliștilor care scriu despre cazuri de violență domestică, construim o punte de comunicare între jurnaliști și specialiștii în domeniu și putem menține facil unui ghid actualizat, online, de bune practici pentru profesioniștii din mass-media.

Interacționează cu prototipul aici.


Status: Neadoptat

Reprezinți un ONG și vrei să adopți acestă soluție?

Reprezinți o companie și vrei să finanțezi acest proiect?

Citește Raportul > Grupuri Vulnerabile / An 1 de studiu, 2019-2020 / Vol 3: Violența domestică


Descoperă mai jos și alte soluții din ecosistemul dedicat combaterii violenței domestice.